DGU’s anbefalinger i forhold til driften af golfklubber i foreløbigt de kommende 14 dage.

Spil på banen:

Kan foregå i privat regi – eventuelle klubturneringer bør aflyses. DGU og DIF vurderer ikke, at smitterisikoen ved privat spil på banen er på et niveau, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en lukning.

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter: Det anbefales, at alle indendørs aktiviteter indstilles, så vidt det er muligt. Det betyder, at vi fraråder aktiviteter som f.eks. udvalgs- og bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, foredrag, bridgeklubber, klubber i klubben, indendørstræning eller andre af golfklubben organiserede aktiviteter.

 

Læs hele DGU anbefaling her:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/coronavirus-generel-information-til-de-danske-golfklubber

2020-04-02T18:51:33+00:00 12 mar 2020|Fuglelivet omkring golfbanen|