Hvad arbejdede vi med i vinteren 2021-2022

Hent info HER

 

Hvad der skal ske i 2020

HUL 3

Tee 50 og 54 nivelleres.

HUL 9

Det nye teested beplantes og der etableres vandingsanlæg.

HUL 10

Der drænes yderligere i nogle områder.

HUL 5/6/13

Enkelte træer fældes.

Der er ikke planlagt yderligere ændringer af banen i 2020.

Generelt

Fairways dybdeprikkes.

Der er øget fokus på greens, teesteder og fairways.

Hvad skete der i 2019

 HUL 1

Søen i doglegget renoveret. Der er etableret en ny bro over søen.

 HUL 6

Bro over ny bæk på tværs foran green med udspring fra søen kort før green er flyttet mod syd.

Der er fældet flere træer i området.

HUL 9

Der er anlagt nyt hævet teested til Tee 50 – 54 – 58. Er klar til brug i 2020. Søen er renoveret.

HUL 10-11-17-18

Grøfterne i hele området er renset.

En hel del træer i området er fjernet og nedskåret.

Der er etableret en ny afvandingsgrøft mod syd på hul 18.

HUL 15

Der er drænet i området ind mod green.

Der etableres dræn på de nævnte huller, hvor det er nødvendigt.

————————–

Generelt

Skader fra tørken i 2018 forsøgt repareret.

Greens og teesteder prioriteret.

Alle eksisterende dræn på hele banen er tjekket godt og      grundigt efter.

Der er tyndet ud / fældet træer mange steder.

Fairways er dybdeprikket.

Hvad skete der i 2018

HUL 5

Palisadevæggen erstattet med stensætning.

HUL 8

Teested 50 renoveret.

HUL 6

Ny bæk på tværs foran green med udspring fra søen kort før green etableret.

Der er tyndet ud i træerne omkring green.

Greenen er helt nyrenoveret.

HUL 7

Nyt dræn foran teested 58 over imod søen til hul 6 etableret.

HUL 10-11-17-18

Grøfter i hele området er renset.

En stor del træer i området fjernet eller beskåret.

Der er gravet ny afvandingsbæk mod syd på hul 18.

Hvad skete der i 2017

 HUL 4

Teested 54-58 genopbygget.

HUL 6

Træer fjernet ved green og i svinget i højre side af fairway

HUL 7

Teested 50-54-58 genopbygget.

HUL 8

Bunker foran green fjernet.

HUL 10

Ny bro etableret.

HUL 11

Bunker i venstre side af fairway halveret.

2 nye bunkers etableret i højre side af fairway.

HUL 16

Ny bro etableret.

HUL 18

Sti bag mounts til venstre bag greenen etableret.

__________________________________

Udarbejdet af Greenkeeperen og Baneudvalget.
Opdateret februar 2020