Målsætning for løbende vedligehold og pleje af Banen

 

Greens
Klipning: 5-7 gange om ugen
Klippehøjder: 3,2 til 6,5 mm
Greens roller: 1 gang om ugen
Gødning: Ca. 1 gang pr. Måned – Efter plan
Vertikalskæring: 1 gang pr. måned
Ukrudtsbekæmpelse: I forbindelse med vertikalskæring
Prikling: 1 gang pr. 3. uge/1 gang pr. måned
Propning: 1 gang om efteråret
Dybdeluft: 1 gang efterår
Topdress: Ca. hver 3. uge
Hulflytning: 3 gange om ugen, hvis muligt til turneringer
Eftersåning: 2 gange årligt – forår/efterår
Vanding: Efter behov
Teesteder
Klipning: 2-3 gange om ugen
Klippehøjder: 10 til 13,5mm
Gødning: Ca. 4 gange pr år – efter plan
Vertikalskæring: 2 gange årligt
Ukrudtsbekæmpelse: I forbindelse med vertikalskæring
Prikling: 2 gange årligt
Dybdeluft: 1 gang sent efterår
Topdress: I forbindelse med vertikalskæring
Hånd Topdress: Hånd dresses hver uge
Eftersåning: 1 gang årligt – hver uge eftersås i turfhuller
Flytning af markering: Min. 2 gange om ugen
Vanding: Efter behov
Forgreens
Klipning: 2-3 gange om ugen
Klippehøjder: 10 til 13,5mm
Gødning: Ca. 4 gange pr år – efter plan
Prikling: 2 gange årligt
Dybdeluft: 1 gang sent efterår
Fairway
Klipning: 3 gange om ugen
Klippehøjder: 14 til 18 mm
Gødning: 2-3 gange årligt
Dybdeprikning: 1 gang årligt

 

Semirough
Klipning: 2 gange om ugen
Klippehøjder: 20-30 mm
Rough
Klipning: 1 gang om ugen
Klippehøjder: 51-68 mm
Bunkers
Klipning: 1 gang om måneden. Skråninger og kanter med buskrydder/flymo
Rivning: 1-2 gange om ugen
Fjerne ukrudt: Efter behov
Kantskæring: 1-2 gange om året
Efterfylde sand: Efter behov
 Driving Range
Klipning: 1 gang om ugen/tirsdag formiddag (Lukket indtil kl. 09.00)
Rengøring fliser/måtter: 1 gang om måneden
Søer/åer
Klipning: Sammen med rough
Klipning  kanter: 2-3 gange årligt med spearhead
Hazardmarkeringer: Holdes fri for græs. Klippes efter behov

_____________________________________

Udarbejdet af Greenkeeperen og Baneudvalget.
Opdateret februar 2020