Baneserviceudvalg 2019-02-01T12:48:54+00:00

Baneserviceudvalg

Formand
FormandJan B. Jørgensen
21 65 25 57
brotman@oncable.dk
Medlem
MedlemJohnny Kongsø
21 44 74 46
kongsoe@gmail.com
Medlem
MedlemJørn Lauersen
40 84 39 18
team-laursen@webspeed.dk
Medlem
MedlemArne Sylvester Larsen
40 40 46 41
mail@arsyla.dk
Medlem
MedlemLasse Fjeld
20 93 39 56
lassefjeld1@gmail.com
Kontaktperson i bestyrelsen
Kontaktperson i bestyrelsenTom Winther
51 50 63 11
Ingertomwinther@yahoo.dk

Udvalget opgaver:

Banekontrollen udføres af frivillige medlemmer af Frederikshavn Golfklub med den fornødne erfaring og personlige kvalifikationer.
Banekontrollen arbejde er kontrol, og at sikre et gnidningsløst forløb af spil på banen.
Kontrollen udføres på eget initiativ med fornøden koordinering i perioder hvor behovet anses at være nødvendigt.
Kontrollen omfatter følgende:
• Om spillere på banen opfylder betingelserne for at benytte denne, bl.a. at hver spiller har bane tilladelse, anvender eget grej og medlemskort bæres synligt på bag eller vogn.
• Gæstespillere har betalt greenfee.
• Vejledning og eventuel påtale af langsomt spil, samt udeladelse af at lukke igennem ved langsomt spil.

• Vejledning og eventuel påtale af opførsel på banen.
• Vejledning og påtale ved undladelse af tilbagelægning af opslået græstørv.
• Vejledning og påtale ved manglende reparation af nedslagsmærker på greens og rivning i bunkers.
• Vejledning og påtale ved mangel på påklædning.
• Vejledning og hjælp ved sammenlægning af hold, når dette skønnes nødvendigt for opretholdelse af normalt spiltempo.
• Gennemførte sanktioner eller påtaler – udover almindelig vejledning, indberettes til sekretariatet.
• Banekontrollen udføres ved brug af køretøj tydeligt mærket ”BANEKONTROL”.
• Banekontrollørerne er forsynet med autorisationsskilt med navn.

Banekontrollanten har til enhver tid bemyndigelse til sammenlægning af bolde, både ved start og under spillet, hvis det skønnes, at det vil afhjælpe ventetider, langsomt spil og andre problemer.