Læs referat fra seneste bestyrelsesmøde her: Referat FGK 15 aug 2023

Læs tidligere referater her:  https://frederikshavngolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/