COVID-19 CLUSTER 5 – OPDATERING

Kære medlem,
I forlængelse af Regeringens udmelding omkring nedlukning af Nordjylland, vil vi gerne benytte lejligheden til, at gøre vores medlemmer og gæster opmærksom på hvad dette betyder for Frederikshavn Golfklub.
Fra lørdag den 7. november gælder følgende:
 
• Frederikshavn Golfklub må ikke modtage gæster fra andre kommuner end Frederikshavn kommune, omvendt må vi heller ikke besøge golfklubber udenfor kommunegrænsen.
• Bistroen lukker helt, og der vil ikke være adgang til lokalet. 
• Proshoppen forbliver åben, da den ikke er omfattet af nedlukningen.
• Der vil fortsat være adgang til toiletter i både foyer og omklædningsrum.
• Husk at der skal bæres mundbind når man færdes indendørs!
• Sekretariatet vil være åbent i begrænset omfang, vi anbefaler at eventuelle henvendelser sker pr. mail eller telefon.
 
Forsamlingsforbuddet på 10 personer bliver skærpet. Det betyder, at muligheden for forsamling af op til 50 børn og unge til og med 21 år bortfalder. Det har ikke den store betydning for os, men vi understreger, at man maksimalt må samles 10 personer. Dog anbefaler vi, at man kun spiller sammen med dem, man plejer at spille sammen med, så nye smittekredse undgås.
 
Hvordan påvirker nedlukningen ellers Frederikshavn Golfklub?
 
Da to af vores greenkeepere kommer fra andre kommuner end Frederikshavn, har de grundet forbuddet om at krydse kommunegrænsen ikke mulighed for at møde ind på arbejde. Dette betyder at vores greenkeeperstab er kraftigt decimeret, men vi arbejder på at få tilknyttet en midlertidig hjælp så vi kan opretholde spil på sommergreens. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det ske at vi bliver nødt til at omlægge spil på banen til vinterbanen – mere information herom senere.   
Foreløbigt gælder restriktionerne frem til 3. december.
Derudover er vi blevet enige med Sindal Golf Klub om, at tillade spillere af Sindal Golfklub bosat i Frederikshavn Kommune få frit spil i Frederikshavn Golfklub frem til 3. december. Det samme gælder naturligvis medlemmer af Frederikshavn Golfklub der er bosat i Hjørring Kommune, de får naturligvis lov til at spille i Sindal uden beregning. 

Pas godt på jer selv og hinanden og vis hensyn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
2020-11-24T11:05:18+00:00 6 nov 2020|Arkiv|