Lokalregler

Lokalregler for Frederikshavn Golfklub

Hvide markeringer – Out of Bounds
Røde markeringer – Strafområde
Blå markeringer – Areal under reparation
Sorte markeringer – droppezone
Grøn top – område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller malede linjer.

  • Afstandsmarkeringspæle på 50, 100, 150 og 200 meter behandles som ikke flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1
  • Indhegningen til heste i højre side af Hul 3 er Out of Bounds. Den banenære side af indhegningen definerer grænsen.
  • Droppezone Hul 4 og 15
    Hvis en bold er i strafområdet bag greenen på Hul 4 eller Hul 15, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1d, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte markeringer. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3. De sorte markeringer er ikke flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.
  • Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet, i venstre side på hul 1, må spilleren, spille en provisorisk bold efter en af de følgende lempelsesmuligheder: forrige sted, flaglinje eller sidelæns drop. Se Standard lokalregel B-3 på hjemmesiden for detaljer.

Straf for overtrædelse af denne lokalregel: Den generelle straf

  • Ved bold Out of Bounds eller mistet bold, kan Lokalregel E-5 anvendes (se opslag i klubhuset).

Straf for overtrædelse af denne lokalregel: Den generelle straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU, august 2023