Lokalregler

Lokalregler for Frederikshavn Golfklub

Hvide markeringer – Out of Bounds
Røde markeringer – Strafområde
Blå markeringer – Areal under reparation
Grøn top – Område med spilleforbud
Afstandsmarkerings pæle på 50, 100, 150 og 200 meter er ikke flytbare forhindringer
Putting green ved klubhus er at betragte som Forkert Green. Lempelse efter regel 13.1f.

Der skal tages lempelse for en forkert green
(1) Betydning af gene fra forkert green. Gene efter denne Regel eksisterer, når:
– Nogen del af spillerens bold berører en forkert green eller ligger på eller i hvad som helst (f.eks. en løs
naturgenstand eller en forhindring) og er inden for kanten af den forkerte green, eller
– En forkert green fysisk er i området for spillerens tilsigtede stance eller området for det tilsigtede
sving.
(2) Der skal tages lempelse. Når der er gene fra en forkert green, må spilleren ikke spille bolden, som
den ligger.
I stedet skal spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold
i følgende lempelsesområde (se Regel 14.3):
– Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det samme baneområde, hvor den
oprindelige bold kom til at ligge stille.
– Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse
begrænsninger:

– Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
– Skal være i det samme baneområde som referencepunktet,
– Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
– Der skal tages fuld lempelse for alle gener fra den forkerte green.

(3) Ingen lempelse hvis klart urimeligt. Der er ingen lempelse efter Regel 13.1f, hvis genen kun
forekommer, fordi spilleren vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i
situationen.

Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet bold – Lokalregel E5
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-
5, droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden
krydsede Out of Bound grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område,
klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke når bolden er i
et strafområde, eller for den oprindelige bold, hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige
sted.
NB! Lokalreglen bør ikke anvendes ved elitepræget turneringer, så som Klubmesterskab,
Danmarksturneringen mv.