Personer, der har ydet en særlig fortjentstfuld indsats for Frederikshavn Golfklub eller på anden vis har haft en særlig betydning for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til Æresmedlem.

Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af klubben og har et medlems rettigheder i øvrigt.

Bestyrelsen for Frederikshavn Golfklub har som æresmedlem af klubben udnævnt:

Lucas Bjerregaard
Daisy Nielsen
Magnus C. Nielsen
Ellen Spanner og Bent Sørensen (posthumt)