Frivillig i Frederikshavn Golfklub

I Frederikshavn Golfklub kan du være frivillig når det passer dig!

Har du lyst til at yde en indsats for at vedligeholde vores bane og gøre den endnu mere attraktiv, end den er, er din indsats meget påskyndet. Des flere der yder en ekstra indsats, jo højere kan standarden blive.

Der vil altid være opgaver nok at gribe i.

Læs her om mulighederne for at byde ind med det, du har.

Nederst kan du også se en liste med arbejdsopgaver, som kan klares med frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde på banen og klubhus er organiseret på to måder

 1. Faste tirsdage for bane og klubhus
 2. Tidspunkt og arbejdsopgave bestemt af det/de medlem(er), der selv byder ind med en opgave
 1. Faste tirsdage for bane og klubhus

Tirsdagsfrivillige i Frederikshavn Golfklub er en aktiv gruppe af ildsjæle som brænder for at gøre en forskel. Gruppen arbejder hver tirsdag formiddag og har direkte kontakt med klubbens Greenkeepere.

Gruppen har egen facebookside hvor man kommunikerer internt, tilmelder sig og uddeler arbejdsopgaver. Har du lyst til at give en hånd med de tirsdage du har tid og overskud skal du kontakte Flemming Magnusson via Facebook.

Eller sende en mail til. kontakt@fhgk.dk

Tidspunkt og arbejdsopgave bestemt af det/de medlem(er), der selv byder ind med en opgave

Medlemmer, der gerne vil yde en indsats med vedligeholdelse af vores bane, men ikke kan deltage på tirsdag formiddage, kan aftale en opgave med Adam Evans, der er kontaktperson fra greenkeeperstaben. Adam Evans vil stille de nødvendige redskaber til rådighed på det aftalte tidspunkt i ”Frivilligskuret” ved Maskinhuset og give vedkommende adgang til dette.

Er der tale om større projekter, der fx kræver fjernelse af større mængder afskæringer eller ukrudt eller brug af specifikke maskiner, aftales dette også med Adam Evans.

Har du specifikke kompetencer, du gerne vil stille til rådighed, hvis der er behov, kan du orientere baneudvalget om det. Kontaktpersoner er Georg Severinsen eller Klaus Dybro. Se kontaktmail her under.

Kontaktpersoner for frivilligt arbejde:

Bane og klubhus

Keeperstaben:

Adam Evans adam@fh-greenkeeper.dk

Baneudvalget:

Klaus Dybro Sørensen dybrogolf@gmail.com

Arbejdsopgaver som er oplagte til frivilligt arbejde

 • Male nye pæle
 • Opsætte nye pæle
 • Skære bunkerkanter hvert forår
 • Fjerne ukrudt i bunkers med regelmæssige mellemrum
 • Vedligeholde teesteders standpladser
 • Rense og vedligeholde søer for begroning
 • Save og kløve brænde til vinterbrug
 • Fælde ammetræer i beplantninger
 • Opstamning af træer på banen efter anvisning
 • Fældning af træer på banen efter anvisning
 • Flishugning
 • Maling af maskinhus
 • Maling af lynshelters
 • Maling af starterhus
 • Ugentlig tømning af affaldssække fra banens standpladser mv.
 • Stiers ændringer og vedligeholdelse
 • Efterfyldning med stenmel i opståede huller i stier
 • Slå tidsler med le inden frøsætning
 • Hjemtage bænke efter sæsonafslutning
 • Reparere og male bænke i vinterperioden
 • Udsætning af bænke før sæsonstart
 • Afvaske bænke for fugleklatter på ugebasis
 • Afvaske nye bænke for grønalger
 • Afvaske skilte og inventar på standpladser for græs/jord efter regnskyl/buskrydning
 • Grødeskæring i grøfter
 • Fange muldvarper
 • Vedligeholde parkeringsplads
 • Rense overfladedræn
 • Rense rørføring under sti overgange mv.
 • Vedligeholdelse af stensætninger
 • Vedligeholde opstamning af læbælter
 • Forårsrengøring af nye bænke

Med venlig hilsen

Baneudvalget

Marts 2018