Frivillig

Vil du være frivillig i Frederikshavn Golf Klub?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark, og i Frederikshavn Golf Klub er der også brug for den frivillige arbejdsindsats fra vores medlemmer. Allerede nu er mange engageret, og disses indsats er dels vigtig og dels med til at sætte prikken over i’et i forhold til, hvordan klub og bane præsenterer sig. Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver en del af de frivillige og det fællesskab, der er omkring det, så læs nedenstående artikel.

Frivillige

Hvis du ønsker at deltage i andre former for frivilligt arbejde, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet ved Anne Mette Mørk. Hun vil sørge for at koble dig på de rette personer.