Etikette – opførsel på banen

Hvis alle spillere viser hensyn til hinanden på banen, vil alle få den maksimale fornøjelse af spillet.

Spillets ånd

Ånden i golfspillet funderer sig i den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter reglerne.

Man bør til enhver tid  opføre sig disciplineret, udvise høflighed og sportsånd uanset hvor konkurrenceminded man er.

Sikkerhed

Spillere bør sikre sig inden de slår, at ingen står tæt ved eller foran, så de risikerer at blive ramt af køllen eller bolden.

Spillere bør ikke slå, før spillerne foran er uden for den længde, man kan slå med det aktuelle jern, man vil bruge.

Husk at råbe “fore”, når en bold kommer ud af kurs.

Hensyn til andre spillere

Man bør altid vise hensyn til andre spillere på banen ved at undgå unødig støj.

Spillet bør foregå i et raskt tempo.

Spillere bør være klar til at slå, når det er deres tur.

Det er boldens ansvar at holde trit med bolden foran.

Hvis bolden taber et helt hul og forsinker bolden bagved, bør den lukke den bagved gående bold igennem.

Når man ikke umiddelbart – og det vil sige ½ min. – kan finde sin bold, bør man lukke bolden bagved igennem.

Fortrinsret

I weekends og helligdage har 3- og 4-bolde fortrinsret og skal kun lukke hurtigere spillende bolde igennem, hvis de ikke holder deres plads på banen, eller der er et ledigt hul foran dem.

Redigeret af Greenkeeperen og Baneudvalget – februar 2020

Pas godt på vores bane

At spille golf på en velplejet golfbane er ren fornøjelse.

Denne oplevelse deles af klubbens medlemmer og af klubbens gæster.

Det første, man lægger mærke til og bliver bedømt på, er banens tilstand.

I vores klub med små tusind medlemmer svarer det til, at i tusindvis af spillere bruger og slider på banen hvert år. Det er dejligt, men det gør det vigtigt, at spillerne ikke bare ”skærer det nærmeste hjørne”, men anvender den del af banen, der kan tåle stort slid.

Det er banens greenkeepere, der skal sørge for banens pasning og pleje. Deres arbejde med dette lettes markant, såfremt alle spillere overholder nogle enkle adfærdsregler.

I denne pjece kan du læse om god opførsel på banen.

Respekter greenkeeperne

Vores golfbane kræver en særdeles stor arbejdsindsats for at fremstå velplejet, velholdt og indbydende til at spille på.

Utallige er de opgaver, som greenkeepere skal udføre såvel i sæsonen som udenfor.

Det er uden for enhver sammenligning med det, som græsplænen ude foran din stue kræver.

Græsset skal sås, klippes, gødes, vandes, topdresses, vertikalskæres, prikkes, bekæmpes for diverse skadedyr og græssygdomme. Huller skal flyttes, og mange andre opgaver skal løses for at få banen i den stand, vi alle ønsker os.
Det burde egentlig være unødvendigt at gøre dig opmærksom på etikettereglerne, som klart siger, at en golfspiller aldrig må slå til en golfbold, når andre er inden for rækkevidde.

Under gruppen ”andre” hører naturligvis også greenkeeperne.

Udgangshastigheden på en golfbold kan være et par hundrede kilometer i timen, så den slår hårdt, hvis den rammer.

For at vi kan have en god og velplejet bane, skal greenkeeperne og det arbejde de udfører accepteres som en naturlig del af spillet og dets udfordringer.

Vis derfor greenkeeperne respekt for deres arbejde. Undgå at stresse dem, lad dem gøre det, de er i gang med i fred og ro. Dette er til glæde og gavn for alle, der spiller på banen.

Slå ikke før greenkeeperen har givet tegn.

Teesteder og forgreens

Teesteder og forgreens skal der passes særligt på.

Lad være med at trække vogn, køre elvogn eller buggy over teestedet eller forgreenen.

Gå / kør uden om disse områder selv om det er en lille omvej.

Har du behov for at udføre et prøvesving, er det OK at gøre det på teestedet, men gå ned fra teestedet, hvis du vil øve prøveslag.

Græstørv

Læg altid de græstørv tilbage, som du slår op. Dette også af hensyn til de efterfølgende spillere. Læg tørven omhyggeligt til rette i hullet og tramp derefter godt. Så vil tørven sætte sig og gro videre.

Greens

Først og fremmest brug din pitchfork til at reparere nedslagsmærker på greens.

En korrekt udført reparation sletter hurtigt alle spor efter nedslagsmærket.
Med pitchforken presses græsset tilbage i nedtrykningen.

Ikke noget med at stille pitchforken ned i græsset og vippe græsset tilbage. Herved beskadiges rodnettet unødvendigt.

Skader på greens kan opstå på mange andre måder end ved nedslagsmærker.

Mange spillere læner sig op ad putteren eller støtter sig til flagstangen.

Dette giver også et tryk, der i sidste ende går ud over græsvæksten. At kaste flagstangen kan også forårsage skader, læg den forsigtigt ned, og helst uden for green.

Det er ikke tilladt at trække vognen, køre elvogn eller buggy mellem greenbunker og greenen.

Gå / kør uden om disse områder selv om det er en lille omvej.

Bunkers

Lad fornuften råde og brug princippet: Efterlad bunkeren i den stand, du selv ønsker at finde den i.

Gå ned i en bunker på den lave side, så brinker og sand ikke skrider ned og husk at rive efter dig. Det er ikke nok bare at trække riven efter sig. Brug riven ordentligt og riv også efter eventuelle dyrespor og andet, der gør, at du vil finde det unfair netop at lande der.

Placer riven i bunkeren ved kanten således, at den vender væk fra fairway og væk fra greens, for på den måde at genere spillet mindst muligt.

Hold banen ren

Husk altid at bruge de opstillede skraldespande. Vær venlig at tage dit affald med til nærmeste skraldespand. Skrald omfatter også knækkede tee’s. En ren golfbane er i alles interesse.