WHS 2021 (World Handicap System)
https://www.danskgolfunion.dk/hcp

Gennemsnits system. Til forskel fra det tidlige system, hvor handicappet alene var baseret på resultatet af den seneste runde.
Handicappet er gennemsnittet med en decimal af de 8 bedste af de seneste 20 scores.

  • Enhver ny score kan føre til højere eller lavere handicap, uanset om der spilles over eller under handicap.
  • Ingen begrænsninger på at blive reguleret. Alle fra hcp “+” , til hcp 54 reguleres nu!
  • Ingen neutral Zone.
  • EDS forsvinder.
  • Handicapgrupper forsvinder.
  • Alle kan indberette 9-hullers scores.

Det er muligt at indlevere runder fra 9 til 18 huller, dog mindst 9 huller. Det kan f. eks. være muligt at aflevere en runde på 12 huller og blive reguleret. (10-13, 14-18)
Scores bør indleveres samme dag som de spilles, da det har betydning for beregning af PCC (spilleforhold).

PCC (Playing Condition Calculator)
Udføres generelt kun én gang om dagen til midnat.
Vurderer de indtastede, tællende scores på en golfbane hver dag og kræver mindst otte tællende scores.
Inkluderer kun tællende scores fra spillere med et handicap på 36 eller mindre.
Kan resultere i en justering på -1, 0, +1, +2, +3 og anvendes i beregning af handicapresultater for alle spillere.

DIN PAR
Hullets Par plus eventuelle handicapslag, som svarer til 2 stablefordpoint.

DIN DOBBELT BOGEY
Er 2 slag over Din Par, og det maksimale antal slag der benyttes til handicap beregning. I Stableford lig med en “streg”.

HANDICAPSCOREN
Er det antal slag, som er “fair” at indberette til brug for Handicap. Fair er det faktiske antal slag, dog begrænset til maksimalt Din Dobbelt Bogey. I slagspilsrunde tæller alle slag til resultatet.

HANDICAP RESULTAT
Er det handicap spilleren har spillet til på dagen, udregnet fra spillerens Handicapscore.
Eksempel!

  • HCP 10, res. 30 point, HCR 15,1
  • HCP 18, res. 38 point, HCR 16,3
  • HCP 26, res. 28 point, HCR 32,8

HANDICAP
Gennemsnit af de 8 bedste af de seneste 20 Handicap resultater.

LAVESTE HANDICAP
Er det laveste handicap en spiller har 365 dage bagud. En spillers handicap kan indenfor en periode på 365 dage maks. stige med +5.
Soft Cap er til +3, derefter reguleres med 50% indtil Hard Cap nåes ved +5.

SPILLEFORMER
Slagspil
Slagspil-maximum score
Stableford

ÅRLIG HANDICAP REVISION
Kommiteen skal gennemgå alle resultater en gang om året!
I kan altid anmode om en handicaprevision.
Enhver kan når som helst anmodes om en handicaprevision af en anden spiller. Spilleren skal så informeres, og har ret til at protestere. Komiteen betragter dette som Whistleblower-information, og den der henvender sig, forbliver anonym. Der kan være tale om spillere, der spiller for “godt” eller for “dårligt” over en længere periode. Det er ulovligt at pleje sit handicap, man skal altid spille så godt man kan.