Frederikshavn Golfklub forlænger med Phillip

Vi har igennem længere tid været i forhandling om en forlængelse af Phillips kontrakt, der har været mange bolde i luften og mange diskussioner i bestyrelsen. De er alle landet nu, og har udmøntet sig i en forlængelse af Phillips kontrakt, som en samlet bestyrelse står bag. Baggrunden for at vi har valgt at forlænge samarbejdet, skal findes i følgende:

  1. Grundlæggende er vores medlemmer rigtigt godt tilfredse med det arbejde og den service der ydes fra Phillip og hans stabs side. Der er altid ting der kan gøres bedre, men vi mener, at Phillip er den rette til at bringe klubben fremad. Han er lydhør og byder også selv ind med idéer og initiativer, og det vil han også gøre i endnu større grad fremadrettet.
  2. Phillip kommer til at investere ca. kr. 350.000 i materiel som kommer klubbens medlemmer til gode, så som nye biler, renovering af shoppen og opgradering af studio. Ja det er selvfølgelig også for Phillips egen skyld, men alt andet lige får vi som medlemmer også glæde af investeringerne. Når man investerer sådanne beløb, vil man også gerne have en vis sikkerhed for at man også har et arbejde et stykke ud i fremtiden.
  3. Phillip har indvilget i at overtage håndteringen af greenfee gæster, i shoppens åbningstider, så vi på den måde kan sikre, at de får en god oplevelse – dette vil frigive tid i sekretariatet, så vi der kan fokusere mere på sponsorarbejde, og andre aktiviteter der bibringer til øgede indtægter.
  4. Phillip vil også i større grad være aktiv i forhold til at aktivere sit netværk omkring sponsorarbejde – dette er muligt, nu hvor vi har fået sat den del i system.

Vi har formået at finde en fælles platform, på et udgiftsniveau der over kontraktens periode ikke overstiger det nuværende, men til gengæld får vi mere for vores penge, og det er vi rigtigt godt tilfredse med. Forlængelsen af aftalen vil bringe kontinuitet og udvikling ind i vores forening til fælles gavn, og vi vil samtidigt få frigivet flere ressourcer, så vi kan arbejde målrettet på indtægtsgivende opgaver.

”Jeg er rigtig glad for at forlængelsen er kommet på plads, dette giver mig mulighed for at gennemføre de investeringer jeg har planlagt i bedre materiel, opgradering af shoppen, samt forbedrede forhold i studiet, til glæde for alle klubbens medlemmer.” siger Phillip Søby Larsen og fortsætter. ”Jeg ser også frem til at tage imod klubbens greenfee gæster, og vi vil i shoppen gøre alt hvad vi kan, for at de får en fantastisk oplevelse”.  Formanden er også godt tilfreds med aftalen. ”Vi er godt tilfredse med forlængelse af aftalen. Phillip er vellidt i klubben, og denne aftale bidrager til kontinuitet og udvikling, og vi glæder os rigtigt meget til at Phillip i endnu højere grad vil aktiv i forhold blandt andet sponsorarbejdet.”

Aftalen er forlænget frem til 31.12.2024.

 

2020-02-22T09:49:22+00:00 22 feb 2020|Forside|