Fuglelivet ved Frederikshavn Golfbane

Som golfspiller har man som regel nok at gøre med at holde styr på hvordan det gik med det seneste slag eller hvordan det næste skal slås.

Men vi går jo ude i naturen, og det kan kun være en berigelse af oplevelsen derude, hvis man ind imellem løfter hovedet og ser hvad der er omkring en.
Og på vores dejlige bane på Lerbæks jorde er der året rundt nok at se på i forhold til træer, planter og dyreliv.
I denne lille artikel fokuserer Mogens Damm på hvad man kan opleve af fugleliv i området, baseret på sine egne erfaringer som amatørornitolog siden 1970’ erne.