Generalforsamling 2020

Varsling af dato for generalforsamling

I henhold til Frederikshavn Golf Klubs vedtægter §4 skal varsling om dato for generalforsamlingen ske 2 måneder før fastsat dato, og det er i den forbindelse af vi varsler at den ordinære generalforsamling kommer til at finde sted 26. marts 2020 kl. 19.00.

Indkaldelsen vil blive udsendt indkaldelsen blive udsendt med minimum 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen – altså senest 26. februar 2020, på via e-mail: kontakt@fhgk.dk

Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen vil blive omtalt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

2020-01-22T13:44:18+00:00 22 jan 2020|Forside|