Kære medlemmer

Vi har spurgt Jer før, og nu gør vi det igen. Vi håber inderligt I vil være med også i 2021.
Forklaring følger:

HVORFOR:
Når vi har minimum 100 gavegivere årligt (med gavebeløb på mindst 200 kr.) godkendes vi i Frederikshavn Golfklub som almennyttig forening via Skattestyrelsen. Dermed bliver vi berettigede til en del af den offentlig pulje, hvor en procentdel af momsen refunderes ligeligt mellem de foreninger, der har ansøgt hertil (puljen samlet var på 146 millioner kroner i 2019).
Du behøver ikke være aktivt medlem i golfklubben for at være registreret om gavegiver.
Frederikshavn Golfklubs Venner er ikke at forveksle med denne ordning.

HVAD BLEV RESULTATET AF DETTE I 2020?
Udover den flotte gavesum fra Jer betød ordningen, at vi blev berettiget til en refusion af købsmomsen for 2019 på kr. 82.640.
Alt i alt har dette tiltag tilført Frederikshavn Golfklub en ekstraordinær indtægt på kr. 303.240 i regnskabsåret 2020 (inklusiv den flotte gave fra B.S. ApS på 200.000 kr.). Tallene for 2020 er netop under udarbejdelse hos Skattestyrelsen, og vi afventer den endelige refusion til indtægt i 2021, men forventer en tilsvarende indtægt.

GØR VI DET IGEN I 2021?
– selvfølgelig gør vi det igen og vi håber inderligt I har lyst til at bakke op også i år.  

DET MED MOMSEN FORKLARER VI LIGE ÉN GANG TIL?
Modsat langt de fleste virksomheder kan vi i golfklubben ikke trække momsen fra på vores udgifter – dette kostede os i 2020 i alt 351.455 kroner! Dem kunne vi godt tænke os at bruge på banen i stedet for, så vi kan forvalte Jeres kontingent bedst muligt.

HVAD KAN DU GØRE?
Giv en gave til klubben på mindst 200 kr.
– beløbet er skattefrit for golfklubben, og fradragsberettiget for gavebidrager, og bliver automatisk indberettet som fradrag til din årsopgørelse.
Vi har brug for min 100 gavegivere for at blive godkendt igen i 2021

GAVEN KAN GIVES VIA:

  • Mobile Pay til 27643 (HUSK at oplyse CPR-nr.)
  • Bankoverførsel til konto 8090 1142168 (HUSK at oplyse navn og CPR-nr)
  • Henvendelse i sekretariatet (personligt/pr. tlf/mail)

Det er VIGTIGT vi får CPR-nr. i forhold til jeres fradragsret og indberetningen til Skattestyrelsen. Vi behandler naturligvis dine oplysninger helt fortroligt og i henhold til Persondataforordningen.

Vi holder Jer løbende opdateret med antal gavegivere, og I kan se antallet på hjemmesiden og i sekretariatet.

HVAD BRUGER VI GAVEBELØBET PÅ?
Igen i 2021 har vi med enorm stor taknemmelighed modtaget den særlige donation på 200.000 kr., som vi for 3 år har modtaget fra Bent Sørensen & Ellen Spanner selskab. Denne donation øremærkes et særligt projekt på banen som udvælges i samarbejde med Baneudvalget.

De yderligere donationer i 2021 øremærkes et særligt og tiltrængt projekt: En arbejdsbil til vores fantastiske frivilligteam. Hver uge arbejder frivillige ihærdige kræfter hårdt på at løfte niveauet i tæt samarbejde med greenkeeperne, men vores maskinpark er begrænset og desværre har vi ingen køretøjer til overs. Derfor ønsker vi at øremærke disse donationer til et arbejdsredskab, som de frivillige kan anvende således, at det altid er klar når de vil hjælpe os alle med at yde en indsats – det er et vigtigt element i at få genindført frivilligteams og i at højne vores bane endnu mere.
De penge vi får retur fra Momsrefusionsordningen vil dog indgå som supplement til det fastsatte banebudget, der i forvejen vender hver en krone.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Må du naturligvis endelig henvende dig:
Bestyrelsesmedlem Ove Christensen, tlf. 61654612, mail: ovefrese@outlook.dk
Golfmanager Inge Møller Thomsen, tlf. 98435588-1, mail: kontakt@fhgk.dk

 

Pr. 14. juli 2021 har vi 77 gavegivere. TUSIND TAK FOR DET