Vil du hjælpe Frederikshavn Golfklub?

Vær med til at sikre Frederikshavn Golf Klub adgang til momsrefusion og dermed give klubben mulighed for et væsentligt økonomisk tilskud.

Frederikshavn Golf Klub blev i 2019 godkendt som almennyttig forening og derfor har FGK mulighed for at søge momsrefusion for 2019.  Momsrefusionen for 2019 bliver udbetalt her i 2020 og et forsigtigt skøn er et beløb på omkring 100.000 kr – det er mange penge for FGK.

Frederikshavn Golf Klub skal hvert år modtage et beløb på minimum 200 kr fra mindst 100 gavegivere for at kunne søge Momsrefusionspuljen, som afsættes på finansloven. I 2019 gik det utrolig hurtigt med at nå det mål.

Da FGK allerede nu på grund af Corona krisen kan se at vi bliver udfordret med hensyn til budgettet og der er udtrykt ønsker fra medlemmer om at give et ekstra bidrag, åbner vi nu op for muligheden for at opfylde kravet om minimum 100 gavegivere i 2020.

  1. Hvad skal du gøre

For at hjælpe skal du være gavegiver. En gavegiver er en person eller en virksomhed, der donerer min. kr. 200,- til Frederikshavn Golf Klub. Faktisk behøver man ikke er at være medlem at klubben for at donerer et beløb på minimum 200 kr men selvfølgelig må man give mere hvis man har lyst.

Donation kan gives via:

  • Bankoverførsel til Frederikshavn Golf Klub bankkonto: regnr 8090 kontonr0001142168

HUSK at oplyse medlemsnummer, navn, evt cpr. nr. og adresse ved donationen, som skal anvendes i forbindelse med indberetning til Skattestyrelsen. Dette kan evt. også mailes til os efterfølgende sammen med et screenshot af din overførsel, klubbens mail kontakt@fhgk.dk

Såfremt man ikke ønsker at maile cprnr, kan man aflevere det i sekretariatet når der igen er åbnet for adgang til klubhuset.

På forhånd tak

Frederikshavn Golf Klub

2020-03-20T15:46:29+00:00 20 mar 2020|Forside|