Kæmpe fremmøde til generalforsamling

I aftes var der generalforsamling i Frederikshavn Golf Klub, hvor det helt store emne var det underskud, som klubbens bestyrelse præsenterede på ikke mindre end 772.000 kroner.

På baggrund af dette havde den siddende bestyrelse sat sit mandat til rådighed, hvilket kombineret set betød en meget stor interesse for generalforsamlingen, som samlede ikke færre end 247 stemmeberettigede.

Dirigent Peter Laigaard styrede flot slagets gang, og bestyrelsen havde indhentet assistance fra deres revisor BDO til fremlæggelse af regnskabet, og Jan Kammann svarede på professionel vis på alle medlemmernes spørgsmål.

I bund og grund kan det uacceptable resultat summeres sammen til, at man på grund af mangelfuld regnskabsføring og fejlbehæftet rapportering fra bogholderiets side i bestyrelsen ikke havde været opmærksom på manglende kontingentindbetalinger i 2018 og ej heller haft værktøjet til den normale opfølgningsprocedure.

Derudover havde man overskredet driften på banebudgettet med næsten 350.000 kroner, og sammen med manglende greenfee-indtægter på godt 70.000 kroner endte man ud med det store underskud. Budgetoverskridelsen på banedriften skal dog ses i lyset af, at man har fremrykket nogle investeringer på forbedringer fra 2019 til 2018, og ifølge formand Kim Stubbergaard Reese kan man blandt andet godt glæde sig til, at der bliver åbnet op for spil til de meget flotte greens og til at nyde alle de andre mange tiltag, der er lavet på banen i løbet af vinteren.

I beretningen sagde formand Kim Stubbergaard Reese blandt andet.

– Som alle nok ved, kommer vi ud med et underskud 772.000 kroner, hvilket selvfølgelig er helt uacceptabelt. Det ligger helt fast, at vi som samlet bestyrelse har det overordnede ansvar for klubben drift, og formanden har naturligvis det ultimative ansvar. Vi har fejlet uanset, hvordan vi vender og drejer det, og det er derfor, at vi stiller vores mandat til rådighed her senere i aften.

Stemningen var forståeligt trykket, men der blev holdt en god og konstruktiv tone, hvilket ikke mindst Peter Laigaard skal have ros for. Da den siddende bestyrelse havde sat deres mandat til rådighed, skulle der vælges en helt nye af slagsen, og i den forbindelse stillede otte personer deres kandidatur til rådighed. Da bestyrelsen består at syv medlemmer, skulle man ud i kampvalg, og her blev to nye kandidater samt fem siddende bestyrelsesmedlemmer valgt ind, således at den nye konstituerede bestyrelse i Frederikshavn Golf Klub ser ud som følger:

Formand Kim Stubbergaard Reese – 222 stemmer (valgt for tre år)
Kasserer Susanne Andersen – 212 stemmer (valgt for tre år)
Næstformand Ove Christensen – 204 stemmer (valgt for tre år)
Sekretær Henrik Storch – 189 stemmer (valgt for to år)
Peter Jensen – 183 stemmer (valgt for to år)
Georg Severinsen – 156 stemmer (valgt for et år)
Svend Fredborg – 139 stemmer (valgt for et år)

Suppleanter blev Bodil Vestergaard og Ella Fredborg.

Læs hele artiklen her http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/golf-kaempe-fremmoede-til-generalforsamling/

Bestyrelsesreferat følger senere her på siden.

 

2019-03-21T12:52:13+00:00 21 mar 2019|Forside|