Handicapudvalg i Frederikshavn Golf Klub

Johnny Kongsø
Johnny KongsøFormand
98 47 91 72
handicapudvalg@icloud.com
Henny Petersen
Henny PetersenMedlem
40 28 09 64
henny-petersen@turbopost.dk
Elin Guldsing
Elin GuldsingMedlem
98 48 18 36
elinguldsing@gmail.com
Tom Winther
Tom WintherKontakt person i bestyrelsen
51 50 63 11
Ingertomwinther@yahoo.dk

Årsrevision 2013

 

RATING 2013
Som de fleste sikkert ved, er vores bane blevet genratet i år.

Rating vil sige, at banen er blevet bedømt af DGU’s rater-gruppe, der bedømmer banens sværhedsgrad i forhold til en standardbane. Der tages bl.a. højde for længde, greens og greens omgivelser, samt forhindringer. Udførelsen tager en dag, hvor der måles og beregnes, således at der fremkommer et resultat, nemlig Course Rating (CR) og Slope.

Resultatet af denne rating viste, at tidligere ratings har haft en fejl, og at vores bane har været bedømt for svær, specielt for damerne.
Vi har fået tilsendt de nye konverteringstabeller, og de viser at herrerne i gennemsnit mister ét slag og damerne 1-2 slag. Man beholder sit handicap, men skal ved sæsonstart, næste år, kigge i de nye handicaptabeller for at finde sit nye spillehandicap.

Samtidig opfordrede DGU os til at ændre banens indeks (nummeret med “sværhedsgraden” på hvert hul. Hul 6 har f.eks. indeks 1). Indeks har været uændret siden banens start, men ingen bane forbliver uforandret, så der arbejdes i udvalget på et nyt indeks, på basis af Herredagens og Damedagens resultater. Nyt indeks vil tage hensyn til både herrer og damer, og vil træde i kraft ved sæsonstart 2014. Indekset kan ses herunder.

HANDICAPUDVALGET

Alle danske golfklubber, der er medlem af Dansk Golf Union, skal udpege en handicapkomite (handicap udvalg). Klubben skal derfor nedsætte et handicapudvalg, som alene er ansvarlig for overholdelse af “EGA Handicap System”, og som virker direkte under Dansk Golf Unions Handicap Komite.

Udvalget består af 3 medlemmer. De tre medlemmer retter på skift handicap én uge af gangen. Vagtlisten findes i sekretariatet. Handicapregulering af spillere med handicap 4,5 og derunder, udføres af alene af formanden.

Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU’s retningslinjer ved anvendelse af “EGA Handicap System” samt “USGA Course Rating & Slope System”.

Udvalgets retter og regulerer handicap via spillernes scorekort. I perioden 1. april – 31. oktober, rettes der handicap to gange om ugen, hver mandag og fredag. Der rettes og reguleres dagen før, der skal laves startliste til en af de i turneringsoversigten anmeldte turneringer. Fra 1. november og sæsonen ud rettes kun efter behov. Handicaplisten ajourføres hver måned og ophænges i perioden 1. april – 31. oktober på opslagstavlen.

Handicapudvalget skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. De første tre ratings skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år.

Udvalgets arbejdsopgaver er nøje beskrevet i EGA-handicapsystemets § 3.4. (EGA er den Europæiske Golfunion).(EGA-handicapsystemet 2012-15 se PDF forneden)

Udvalget kan afgøre alle sager vedrørende handicap. F.eks. ændring af handicap efter skriftlig anmodning fra spillere. Suspenderer handicap ved grove overtrædelser af handicapsystemet, samt rette handicap efter skøn.

Udvalgets afgørelser kan ankes til Dansk Golf Unions Handicap Komite.

Handicapudvalget samarbejder med Regel- og Baneudvalg ved ændring af banen i forbindelse med omlægning, reparation og større ændringer. Handicapudvalget bestemmer, hvornår der kan eller ikke kan spille handicapregulerende.

Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til “EGA Handicap System”. Maksimum klubhandicap er således 54. Et højere sat handicap er således ikke et officielt EGA Handicap.

Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til “EGA’s Handicap System”.

Udvalget behandler sager efter skriftlig henvendelse og giver afsenderen besked om modtagelsen. Udvalget kan selv tage sager op til nærmere undersøgelse.

Afgørelser meddeles skriftligt og tilstræbes at foreligge indenfor 3 uger efter modtagelsen.

Handicapudvalgets medlemmer uddannes i “EGA’s Handicap System” på DGU’s kurser.