Handicapudvalg 2019-08-10T07:36:58+00:00

Handicapudvalg i Frederikshavn Golf Klub

Johnny Kongsø
Johnny KongsøFormand
21 44 74 46
handicapudvalg@gmail.com
Henny Petersen
Henny PetersenMedlem
40 28 09 64
henny-petersen@turbopost.dk
Elin Guldsing
Elin GuldsingMedlem
98 48 18 36
elinguldsing@gmail.com
Georg Bjørn Severinsen
Georg Bjørn SeverinsenKontakt person i bestyrelsen
28 93 47 58
georg@severinsen.dk

HANDICAPUDVALGET

Alle danske golfklubber, der er medlem af Dansk Golf Union, skal udpege en handicapkomite (handicap udvalg). Klubben skal derfor nedsætte et handicapudvalg, som alene er ansvarlig for overholdelse af “EGA Handicap System”, og som virker direkte under Dansk Golf Unions Handicap Komite.

Udvalget består af 3 medlemmer. De tre medlemmer retter på skift handicap én uge ad gangen. Handicapregulering af spillere med handicap 4,5 og derunder, udføres alene af formanden.

Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU’s retningslinjer ved anvendelse af “EGA Handicap System” samt “USGA Course Rating & Slope System“.

Udvalgets retter og regulerer handicap via spillernes scorekort. I Perioden 1. april – 31. oktober, rettes der handicap to gange om ugen, hver mandag og fredag. Der rettes og reguleres dagen før, der skal laves startliste til en af de i turneringsoversigten anmeldte turneringer. Fra 1. november og sæsonen ud rettes kun efter behov.

Handicapudvalget skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. Udvalgets arbejdsopgaver er nøje beskrevet i EGA-handicapsystemets § 3.4. (EGA er den Europæiske Golfunion). Udvalget kan afgøre alle sager vedrørende handicap. F.eks. ændring af handicap efter skriftlig anmodning fra spillere. Suspenderer handicap ved grove overtrædelser af handicapsystemet, samt rette handicap efter skøn.

Udvalgets afgørelser kan ankes til Dansk Golf Unions Handicap Komite.

Handicapudvalget samarbejder med Regel- og Baneudvalg ved ændring af banen i forbindelse med omlægning, reparation og større ændringer. Handicapudvalget bestemmer, hvornår der kan eller ikke kan spille handicapregulerende.

Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i Starthandicap i henhold til “EGA Handicap System”. Maksimum klubhandicap er således 54. Et højere sat handicap er således ikke et officielt EGA Handicap.

Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til “EGAs Handicap System”.

Udvalget behandler sager efter skriftlig henvendelse og giver afsenderen besked om modtagelsen. Udvalget kan selv tage sager op til nærmere undersøgelse. Afgørelser meddeles skriftligt og tilstræbes at foreligge indenfor 3 uger efter modtagelsen.

Handicapudvalgets medlemmer uddannes i “EGA’s Handicap System” pa DGU’s kurser.