Ny forening ser dagens lys. Støtteforening for Frederikshavn Golf Klub

Stiftende generalforsamling

Ny forening ser dagens lys. Støtteforening for Frederikshavn Golf Klub ved navn

Frederikshavns Golf Klubs Venner

Der afholdes stiftende generalforsamling den 28. maj 2019 kl. 19.00

Sted: Det store mødelokale på Frederikshavn Bedding & Skibsværft, Langerak 70, 9900 Frederikshavn

Det er støtteforeningens formål at yde økonomisk støtte til udviklingen af Frederikshavn Golf Klubs golfbane. Midler fremskaffes ved medlemskaber og gennem forskellige aktiviteter.

Der er allerede mange medlemmer, der har givet positiv tilkendegivelse til ideen om en støtteforening for golfklubben. Vi håber derfor på stort fremmøde ved den Stiftende Generalforsamling.

Dagsorden vil være:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Gennemgang og afstemning af vedtægter
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Evt.

Der er allerede flere, der har tilkendegivet, at de gerne vil være med i bestyrelsen, så man risikerer ikke at blive bedt om at stille op til bestyrelsen. Endnu en god grund til at møde op.

2019-05-14T09:50:53+00:00 14 maj 2019|Forside|