Status på de trafikale forhold på Golfvej

Som I ved, har de trafikale forhold på Golfvej været meget vanskelige igennem det sidste års tid.  Her på det seneste er forholdene blevet forværret på grund af intenst entreprenørarbejde i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin. Vi har løbende været i dialog med Golfparken og Forsyningen, og nu er der lys for enden af tunnelen. Man mangler nu kun at etablere en pumpestation, og efterfølgende at genskabe de grøfter og rabatter der blev ødelagt i forbindelse med byggeriet.

Det forventes at arbejdet er færdigt om en måneds tid, men allerede nu vil vi forhåbentlig opleve mindre griseri på vejen, da man løbende vil forsøge at holde vejen farbar for både biler og cyklister.

Som skrevet er vi i dialog med alle relevante parter, og dette gælder også omkring planerne for den smalle del af Golfvejen. Vi håber snart at blive informeret om, hvad der skal ske med den del af vejen, og har en forhåbning om at den bliver tilpasset resten af vejnettet.

Mvh Bestyrelsen

 

2020-01-17T20:16:17+00:00 17 jan 2020|Forside|