Varsling af dato for generalforsamling

I henhold til Frederikshavn Golfklubs vedtægter §4 skal varsling om dato for generalforsamlingen, ske 2 måneder før fastsat dato. Det er i den forbindelse, at vi varsler, at den ordinære generalforsamling kommer til at finde sted 23. marts 2021 kl. 19.00. Som situationen er i øjeblikket, er der en overhængende risiko for, at generalforsamlingen bliver udsat, men ikke desto mindre skal vedtægterne jo overholdes.
Indkaldelsen blive udsendt med minimum 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen – altså senest 23. februar 2021.
Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen vil blive omtalt i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
2021-01-16T10:57:40+00:00 16 jan 2021|Forside|