Vil du hjælpe Frederikshavn Golf Klub?

Momsrefusionsordningen er en mulighed for at almennyttige foreninger kan få refunderet en procentdel af klubbens købsmoms.

Kort fortalt er der følgende regler på området:

 1. Frederikshavn Golf Klub (FGK) skal godkendes som almennyttig eller velgørende.
  FGK skal godkendes hos Skattestyrelsen

 

 1. FGK skal skaffe over 100 gavegivere
  Der er her du kommer ind i billedet. For at kunne blive godkendt som almennyttig forening, skal FGK sandsynliggøre, at vi modtager pengegaver fra mindst 100 personer eller virksomheder, som skal give mindst 200 kr. hver.
 2. Hvad skal du gøre
  For at hjælpe skal du være gavegiver. En gavegiver er en person eller en virksomhed, der donerer min. 200 kr. til FGK. Faktisk behøver man ikke er at være medlem at klubben for at donerer et beløb på minimum 200 kr. men selvfølgelig må man give mere, hvis man har lyst.

Donation kan gives via:

 • Bankoverførsel til FGK’s bankkonto: reg.nr. 8090 – konto nr. 0001142168
 • Kontant/Dankort ved personligt fremmøde i vores åbningstid

HUSK at oplyse medlemsnummer, navn, evt. cpr. nr. og adresse ved donationen. Cprnr er til brug for indberetningen til Skattestyrelsen, så du senere kan få det med som et fradrag på årsopgørelsen for 2019. Dette kan evt. også mailes til os efterfølgende sammen med et screenshot af din overførsel til klubbens mail: kontakt@fhgk.dk

Deadline er 30. juni 2019, men selvfølgelig er man velkommen til at donere et beløb på et senere tidspunkt.

 1. Hvad får du ud af donationen

For det første er du med til at give klubben et væsentligt økonomisk løft, der kan medvirke til at genoprette økonomien i klubben, så vi sikrer fremtiden for vores flotte anlæg i mange år frem.

For det andet er der fradrag på selvangivelsen – derfor skal vi have dit cpr-nr., således beløbet kan indberettes til Skattestyrelsen.

 1. Hvad får klubben ud af din gave

Klubben får et større økonomisk tilskud i form af momsrefusion – størrelsen kendes ikke, men der er en pulje på 146 mio. kr. i 2019, og af denne får FGK en procentdel af den købsmoms, som klubben har betalt i 2018 vedrørende banedrift mv, minus den moms der er fratrukket i det almindelig momsregnskab.

 1. Information

Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte næstformand
Ove Christensen, mail ovefrese@outlook.dk eller mobil 6165 4612.

Bestyrelsen

2019-05-09T13:47:02+00:00 9 maj 2019|Forside|