Bunkers er i forbindelse med vinterbanen taget ud af spil.

Buggys fortsat ikke tilladt.
Det vil vurderes løbende henover vinteren, hvorvidt det vil være forsvarligt at åbne op for kørsel. Er det tilfældes åbnes op og orienteres herom.

På vegne af greenkeeperne,
Inge, sekretariatet