Turneringspropositioner for Frederikshavn Golf Klub 2017-12-29T12:01:52+00:00

Turneringspropositioner for Frederikshavn Golf Klub

Turneringspropositioner for Frederikshavn Golf Klub
Med mindre andet er angivet på turneringsopslaget, gælder følgende: Vedr. klubmesterskaberne – se nederst på siden
Handicap:
Spilleren skal have handicapstatus EGA Handicap.
Kun turneringslederen kan dispensere.Til- og framelding:
Til-/framelding til turnering kan kun ske via Golfbox eller infostanderen (computeren i forhallen).
Tilmelding starter 2 uger før turneringen, og udløber torsdag kl. 12:00 før en turnering, hvor intet andet er angivet. Startliste kan ses på Golfbox og opslag i klubhuset senest fredag.
Hvis en spiller efter startlisten er lavet, har ændret handicap og evt. skiftet til en anden række, deltager spilleren i turneringen i den række, spilleren har tilmeldt sig til, men med det nye hcp.Handicap:
Max. Handicap er som hovedregel 43.Deltagerantal:
Deltagerantal er af hensyn til spillerytme og deltagernes oplevelse af turneringen max. 100 spillere. Ved overtegning udgår de senest tilmeldte, og overføres til ventelisten. Spillerne er selv forpligtiget til at orientere sig om, at de er med på den endelige startliste. I tilfælde af afbud vil deltagere fra reservelisten, i givet fald, blive medtaget i rækkefølge i respektive handicap-række. Eftertilmelding kan kun accepteres af turneringsleder.Afbud:
Afbud accepteres indtil 30 min. før spilleren skal starte, og skal ske personligt til turneringslederen. Ved afbud efter startlisten er udsendt, opkræves turneringsgebyr.
Ved udeblivelse opkræves foruden turneringsgebyr et ekstra gebyr på 50 kr. Spillere, der er klubben i restance, har ikke adgang til turneringer, før restancen er betalt. Udeblivelse samt ”No Return” uden gyldig grund, medfører automatisk karantæne i 2 turneringer efter klubbens valg. Ved gentagne udeblivelser fratages retten til turneringsdeltagelse i resten af kalenderåret.
Afvikling og præmier:
Turneringerne afvikles som hovedregel i 3 lige store handicapgrupper.
Præmietagere skal være til stede ved præmieuddelingen for at modtage præmie, ellers vil præmien gå videre til næste i rækken.Resultat:
Alle runders resultater skal indtastes, således at der findes en CBA (handicap grænse) værdi. Indtastning tager ca. 1 time.
Ved lige resultater afgøres placeringerne efter den matematiske metode (sidste 9-6-3-1), sidste 9 huller er altid hullerne 10-18.
Slagspil scratch: Bedste score på de sidste 9-6-3-1 huller.
I Stableford-turneringer flest point på de sidste 9-6-3-1 huller.
Hvis resultatet stadig er lige, vinder laveste handicap, ellers lodtrækning.
Andet:
Spilleren bør indfinde sig ved teestedet og melde sig til starteren (hvis sådan en benyttes) senest 5 min. før start.
El-biler må ikke anvendes i en turnering uden forudgående dispensation fra klubben/sekretariatet.
Caddies er ikke tilladt, undtaget særlige turneringer (klubmesterskab mv.)
Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket eller sat på lydløs under spillet. Overtrædelse heraf kan – efter indberetning – medføre disciplinær straf. Hvis spilleren under spil af en runde, gentagne gange overtræder forbuddet, og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.
Turneringsudvalget 2015