Turneringspropositioner for Frederikshavn Golf Klub

Med mindre andet er angivet på turneringsopslaget gælder følgende (se propositioner for klubmesterskaberne nederst):

Handicap:

Spilleren skal have handicapstatus EGA Handicap – kun turneringsledelsen kan dispensere herfor.

Til- og framelding:

Til/framelding til turnering kan kun ske via Golfbox.

Tilmelding starter 4 uger før turneringen og udløber onsdag/torsdag kl. 12 før en turnering. Startliste kan ses på Golfbox og på opslag i klubhuset. Når startlisten er lavet, vil den tilmeldte spiller få besked fra Golfbox med starttidspunkt samt starthul.

Hvis en spiller melder afbud efter startlisten er lavet, skal der betales matchfee SELVOM man ikke deltager. Der vil blive sendt en mail til spilleren vedrørende indbetaling af matchfeen.

Deltagerantal:

Deltagerantal er af hensyn til spillerytme og deltagernes oplevelse af turneringen max. 100 spillere. Deltagere oprettes efter ”først til mølle” princippet og deltagere over de 100 spillere, vil komme på venteliste. Spillerne er selv forpligtet til at orientere sig om de er med på den endelige startliste. I tilfælde af afbud vil deltagere fra ventelisten i givet fald blive medtaget i den rækkefølge de er tilmeldt. Eftertilmelding kan kun accepteres af turneringslederen.

Afbud:

Afbud accepteres indtil 60 min før spilleren skal starte og skal ske direkte til turneringslederen. Ved udeblivelse vil det blive noteret som handicaptællende – NS/no show.

Turneringerne:

Turneringerne vil blive afviklet efter sponsorens ønske – det kan være 3 lige store rækker stableford eller en form for holdspil.

Præmietageren skal være til sted ved præmieuddelingen for at modtage præmie. Ellers vil præmien gå videre til den næste i rækken.

Resultat:

Alle resultaterne indtastes hurtigst muligt, således der findes en CBA værdi (handicap grænse)

Ved lige resultater afgøres placeringerne efter den matematiske metode (sidste 9-6-3-1, sidste 9 huller er altid hullerne 10-18.

Slagspil scratch: bedste score på de sidste 9-6-3-1 huller.

I stablefordturneringer flest point på de sidste 9-6-3-1 huller.

Hvis resultatet stadig er lige, vinder laveste handicap – ellers lodtrækning.

Andet:

Spilleren skal indfinde sig ved teestedet senest 5 min før start.

Caddies er ikke tilladt – undtaget til klubmesterskab.

Mobiltelefon og lign. elektronisk udstyr skal være slukket eller sat på lydløs under spillet.

Turneringsudvalget maj 2019