Generalforsamling i Frederikshavn Golfklub 1. juni

Tirsdag aften afholdtes generalforsamling for Frederikshavn Golfklub.

110 medlemmer var tilmeldt, og i alt mødte 83 stemmeberettigede deltagere frem. Peter Laigaard blev valgt som dirigent og styrede med sikker hånd igennem dagsordenen, der bl.a. indeholdt en uddybende beretning fra året 2020 og saglige spørgsmål fra deltagerne.

Revisor Jan Kammann fra BDO kunne desuden fremlægge et tilfredsstillende regnskab, der viste et overskud på kr. 117.000 og en nedskrivning af gælden med mere end ½ million kroner ift. tidligere.

 

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efter mødet, og består hermed således:
Formand Kim Stubbergaard Reese
Næstformand Ove Kristensen
Kasserer Hans Jørgen Nymark (valgt for 3 år)
Sekretær Brian Strøm
Georg Bjørn Severinsen (valgt for 3 år)
Svend Fredborg (valgt for 1 år)

 

Ud af bestyrelsen trådte Susanne Andersen, tidl. Kasserer, der på eget ønske valgte at fratræde før tid. Med på vejen fik Susanne en kæmpe tak for det store arbejde hun har udført i klubben, og hun overdrager trygt ansvaret for kasserposten til Hans Jørgen Nymark som blve valgt ind i Bestyrelsen for 3 år.

Nyvalgte suppleanter: Klaus Dybbro (1. suppleant) og Bodil Vestergaard (2. suppleant).

BDO genvalgtes som revisor, og som suppleant herfor Beierholm

 

På baggrund af et medlemsstillet forslag skete ændring i vedtægterne: Hans Villadsen foreslog at Bestyrelsens beretning indgår i sin fulde længde i Generalforsamlingsreferatet. Et punkt der med overvældende flertal blev stemt for.

2021-06-02T14:04:52+00:00 2 jun 2021|Forside|