Ugeplan over de væsentligste opgaver Greenkeeperne arbejder med:

Uge 44

I uge 44 starter vi vinterarbejdet med greens. Sommer golf-sæsonen er ovre, og der vil blive dybdeluftet samt dresset med tung sand. Dette arbejde vil tage ca. 2-3 dage at gennemføre. 

Sygdomsbekæmpelse i form af gødning. 

Greens viser svaghedstegn efter en stor mængde golf i denne sæson. Gennem ugen vil vi forsøge at minimere forstyrrelsen til golfspillerne, men nogen vil naturligvis blive påvirket. Det er meget vigtigt med Jeres forståelse for vigtigheden af dette arbejde.
Vær opmærksom på, at I altid skal have et klart signal fra greenkeeperen inden I spiller op til greens 

Uge 36

I uge 36 hæver vi klippehøjden på greens fra 3mm turneringshøjde til de normale 4cm sommerklip. Dette er ligeledes for at beskytte græsset mod stress.
Vi prikker, topdresser og gøder på greens og teesteder

Uge 34

I uge 34 vil der primært arbejdes på at forbedre teesteder.
Hvis vi har nok frivillige vil der ligeledes tages stier og kanter. 

Uge 28

I uge 28 vil der hovedsageligt være fokus på greens og teesteder.
Beskadigede områder vil blive udbedret.
Spillere skal som altid være opmærksom på at der kan være greenkeepere der arbejder på greens, og såfremt skal der afventes indtil der gives signal fra dem.

Uge 25

Arbejdet i denne uge er primært at klippe og trimme banen. På torsdag optages der dronefilm over banen, så der skal være flot fra alle vinkler. De frivillige er i gang igen 🙂 og vil hjælpe med at reparere stierne, så alle spillere opfordres til at være opmærksomme, og undgå at træde i de nye såede områder .

Uge 24

Denne uge vil  udover normal klipning bestå af generel detaljearbejde som for eksempel trimning med buskryddere, generel reparation af teesteder, opfyldning af de værste huller med jord og græsgrøn, eftersåning mm.

Uge 23

I uge 23 vil der blive arbejdet på greens og vandingsanlæg. Greens vil blive prikket, vertikalskåret, topdresset og rullet, for at forsøge at få de sidste huller udlignet.
De tørre områder på greens vil stadig blive håndvandet, for at give dem de bedste betingelser for at komme sig helt.

Uge 22

Udover at hele banen naturligvis bliver klippet, er der ekstra fokus på reparation af slidte områder, med jord og frø, samt oprydning omkring træerne.

Uge 21

I denne uge er der fokus på bunker-kanter samt gødning af fairways.

Uge 20

I denne uge fortsættes arbejdet på greens, samt på tee-stederne, som skal luftes, top dresses og gødes.
Derudover arbejdes der stadig på bunkers.

Uge 19

I denne uge arbejdes der på banens bunkers, der påfyldes sand, kanterne skæres og de rettes op.
Udover dette arbejdes der på tee-stederne.

Uge 18

Håndvande Greens, for at sikre de græsfrø der er sået i sidste uge får optimale betingelser.
Alle hazarder bliver opmærket korrekt.
Nye tee-steder åbnes fredag (hul 5+9).

Uge 17

Greens og tees eftersås
Dårlige områder på fairways eftersås
Greens og tees topdresses, samt dårlige områder på fairways.