Nye markeringer.
Fra sæsonstart 2023 er fredsskoven, i stedet for hvide pæle, markeret med røde pæle med grøn
top.
Det betyder, at der er tale om et strafområde med spilleforbud.
Kan du se din bold i strafområdet, kan du tage den, men det er ikke tilladt at lede efter bolde.
Det er derfor nu tilladt med 1 strafslag at droppe bolden (eller en ny bold) indenfor 2 køllelængder
sidelæns fra skæringspunktet, dog ikke nærmere flaget, eller anvende anden lempelse efter Regel
17.1d. Bolden må renses.
Tidligere skulle vi enten slå en ny bold eller droppe efter lokalregel E-5, hvilket reelt betød 2 ekstra
slag.
Lokalregel E-5 er i øvrigt stadig gældende på banen.
Ændringen er indført for at fremme spillehastigheden på banen.

Droppezonen
Der er indført én droppezone på Hul 4 og Hul 15.
Alt for mange er usikre på, hvorledes bolden skal droppes, hvis man slår i søerne bag disse greens.
Hvis en bold er i strafområdet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er
i strafområdet bag greenen på Hul 4 eller Hul 15, må spilleren tage lempelse med ét strafslag
enten efter Regel 17.1d, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte
pæle. Bolden må renses. Bolden skal ligge stille i lempelsesområdet. De sorte markeringspæle er
ikke flytbare forhindringer.
Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.