Da svanerne kan være aggressive er det muligt at tage lempelse med udgangspunkt i regel 16.
En “situation med farligt dyr” forekommer, når et farligt dyr nær en bold kunne forårsage
alvorlig fysisk skade på spilleren, hvis bolden skulle spilles, som den ligger.
En spiller må tage lempelse efter Regel 16.2b
Lempelse for situation med farligt dyr
Når der er gene fra en situation med farligt dyr :
(1) Når bolden er hvor som helst, undtagen i et strafområde. Spilleren må tage lempelse efter
Regel 16.1b, 16.1c eller 16.1d afhængig af, om bolden er i det generelle område, i en bunker
eller på greenen.

F-12 Dyreekskrementer
Standard lokalregel F-12
Dyreekskrementer fra svaner kan behandles som
•    Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel
14.7a.”

Regeludvalget