Støtteforening forærer Frederikshavn Golf Klub 20.000 kroner

Frederikshavn Golf Klubs venners kasserer Torben Juhl Madsen overrækker her de 20.000 kr. til formand for Frederikshavn Golf Klub, Kim Stubbergaard Reese. 

Støtteforeningen har også ved andre lejligheder ydet støtte til Frederikshavn Golf Klub.  

Pengene går denne gang til etablering af vandingsanlæg til forgreens. 

Vanding vil medføre en markant forbedring af græskvaliteten på forgreen. 

Frederikshavn Golf Klubs bane står lige nu bedre end nogensinde. Især to forhold har spillet ind. Dygtigt arbejde af greenkeeper staben og gunstigt vejr for græsvækst.

Frederikshavn Golf Klubs Venners formål er at yder økonomisk støtte, i det omfang det er muligt, til forskellige projekter der forbedrer Frederikshavn Golf Klubs bane.  

Formand Kim Stubbergaard Reese og Baneudvalgsformand Peter Jensen er glade for de 20.000 kr.

Der er plads til endnu flere medlemmer i Frederikshavn Golf Klubs Venner. Jo flere vi er, jo mere støtte kan vi yde.

2020-07-27T07:32:07+00:00 27 jul 2020|Forside|