Bækken på hul 10/18 – oprensning og logning

Der er helt specielle forhold for oprensning af bækken der går på tværs af hullerne 10/18.

Dette blev vi gjort opmærksomme på sidste år (2017) af kommunens biolog. Denne bæk skal renses op manuelt og må kun renses i bunden i 30 cm bredde (lige nu er den knap en meter bred i bunden). Siderne skal vi lade være som de er.

Grunden til dette er et stort fiskeyngelprojekt fra 1988, altså før der blev lavet golfbane, der blev gennemført i et meget stort område opstrøms fra golfbanen. Der blev etableret mange ynglepladser for fiskene i bæk- / å-systemet. Samtidigt blev disse ynglepladser beskyttet af lovgivningen i forhold til pleje og vedligehold så restriktionen på den del der angår os stammer derfra.

Det har vi i mange år været “lykkeligt uvidende” om, men fra nu fanger det og vi må leve med det.

Vi har i de tidligere år renset bækken op maskinelt efter de kommunale anvisninger, men nu er man opmærksom på de gældende regler og dem må vi overholde.

Helt tilbage fra fiskeyngelprojektet har vandforholdene i de berørte bække og åer blevet logget. Ud fra denne logning kan man se, at når vi i sommerperioderne mangler vand til banen, så er det problem ikke blevet større efter man begyndte af byggemodne golfparken og i den forbindelse begyndte at pumpe vand væk.

Mvh Baneudvalget

2018-07-17T08:47:04+00:00 17 jul 2018|Baneudvalget, Forside|