Om oprensning af søer

Frederikshavn Golfklub har fået tilladelse til oprensning af nogle af søerne, 12 stk. helt specifikt. Af hensyn til dyreliv og fauna i søerne, må denne oprensning kun finde sted i vintermånederne. To søer der ligger ved siden af hinanden må ikke oprenses det samme år. Tilladelsen gælder for 3 år, så de 12 søer kan [...]

Bækken på hul 10/18 – oprensning og logning

Der er helt specielle forhold for oprensning af bækken der går på tværs af hullerne 10/18. Dette blev vi gjort opmærksomme på sidste år (2017) af kommunens biolog. Denne bæk skal renses op manuelt og må kun renses i bunden i 30 cm bredde (lige nu er den knap en meter bred i bunden). Siderne [...]

Referat baneudvalg 12/6

Læs referatet fra sidste møde i Baneudvalget her: Referat baneudvalgsmøde 12. juni 2018 Læs mere om Baneudvalget her: https://frederikshavngolfklub.dk/klubben/udvalg-i-frederikshavn-golf-klub/baneudvalg-frederikshavn-golf-klub/  

Kick-off møde for frivillige og BU

Kick off møde for frivillige, baneudvalg og chefgreenkeeper Den 8. marts var der inviteret til et informations-udvekslings møde med de frivillige i klubhuset; der var ca. 20 tilmeldte - men trods sne og is på vejene deltog i alt 28 medlemmer. Det blev en god aften, hvis formål var at opnå en god start på [...]

Banekontroludvalget

Da vi ønsker at udvide banekontroludvalget for sæsonen 2018, søges der 3 til 4 nye medlemmer til udvalget. Udvalget arbejder primært i weekends og helligdage samt enkelte gange ved specielle lejligheder som bl.a. begynderaften. Med fuldt besat udvalg vil man have 5 til 6 vagter gennem en sæson og dette på dage som på forhånd [...]