Generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Frederikshavn Golf Klub

Tirsdag d. 13.marts 2018 kl. 19.00 i Frederikshavn Handelsskoles kantine, Kirkegade 9.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.

 

Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2019:

Kontingent:                                      2018                   2019

Juniorer t.o.m. 9 år                           975                      975

Juniorer 10 – 18 år                          1.575                    1.675

Ungseniorer 19-26                         2.300                   2.500

Seniorer 27 år+                               5.650                   5.750

Longdistance                                  2.950                   3.000

Passive                                                500                      500

Fleks Standard                                1.950                   udgår

Fleks 5                                              3.350                   udgår

Fleks Hverdag                                 4.550                   udgår

Senior 10 *                                                                    2.500

Senior hverdag  **                                                       4.750

 

* Senior indeholder medlemskab af FGK samt 10 runder på Frederikshavn Golf Bane

** Senior hverdag indeholder medlemskab af FGK – adgang til at spille på alle hverdage – aldersgrænse 67 år+

  1. Forslag fra bestyrelsen: Ingen
  2. Forslag fra medlemmer. Ingen rettidige
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Tore Vedelsdal: Genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Peter Jensen

Tom Winther: Modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Winther

Bestyrelsen foreslår valg af suppleanter:

Bodil Vestergaard og Tommy Christensen

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO som revisor og Beierholm som revisorsuppleant

  1. Eventuelt.

Hovedtal fra det reviderede regnskab udsendes sammen med nærværende dagsorden. Det fuldstændige regnskab med noter m.v. er i henhold til vedtægternes § 10 fremlagt i sekretariatet til gennemsyn og/eller afhentning for klubbens medlemmer.

En kopi kan ligeledes rekvireres på mail ved henvendelse på kontakt@fhgk.dk

P.B.V.
Tore Vedelsdal

Klik her for at læse: Årsrapport resultatopgørelse og balance 2017

2018-04-09T08:40:49+00:00 27 feb 2018|Arkiv, Bestyrelsen|