Infomøde med Seniorklubben

Seniorklubben holdt mandag sin sædvanlige turnering, og under den efterfølgende spisning var Ove Christensen fra bestyrelsen inviteret til at informere medlemmerne om bestyrelsens forskellige aktiviteter med hensyn til at tilføre yderligere midler til FGK´s økonomi. Et af initiativerne er momsrefusionsordningen, hvor klubben under visse betingelser får mulighed for at søge momsrefusion fra en statspulje. En [...]

2019-05-21T14:40:50+00:00 21 maj 2019|Bestyrelsen, Forside|

VIGTIG INFORMATION FOR 2019 SÆSONEN

Kære medlem Så er sæsonen for alvor i gang, og i den forbindelse har vi fra bestyrelsens side valgt, at iværksætte følgende tiltag i forbindelse med spil på banen: 1. Alle tider skal bookes og registreres i Golfbox 2. Det er obligatorisk at bekræfte sin runde på Golfbox INDEN man går ud. Der er flere [...]

2019-04-10T11:54:12+00:00 10 apr 2019|Bestyrelsen, Forside|

Strategimøde

Bestyrelsen holdt hele lørdagen strategimøde på Lerbæk Hovedgård. Målet var naturligvis, at få kigget vores nuværende strategi igennem, og få den opdateret, så den stemmer overens med de ønsker, der er fra klubbens medlemmer, ansatte og andre tilknyttede. I den forbindelse havde Bestyrelsen bedt alle udvalg, ansatte, og Bistroen, om at komme med deres ønsker [...]

2018-05-28T12:38:12+00:00 28 maj 2018|Bestyrelsen, Forside|

Obligatorisk registrering ved ankomst

Klubben ønsker at det skal være obligatorisk for alle at bekræfte deres runde, inden de går på banen. Dette gøres på booking-standeren i indgangspartiet. Derved kan vi bedre kontrollere, om de der spiller på vores bane rent faktisk har tilmeldt sig. Det vil endvidere give gennemskuelighed for dem som vil spille  de kan så se om der er ledige [...]

2018-05-09T08:27:06+00:00 5 maj 2018|Bestyrelsen, Forside|

Vigtig information om bagmærke

Bagmærket er det eneste synlige bevis på, at du er medlem i Frederikshavn Golf Klub, og har betalt kontingent. Derfor er det vigtigt, at bagmærket bæres synligt på bag eller tilbehør, som tegn på tilladelse til spil på banen, hvis du skulle møde banekontrollen. Har man ikke allerede hentet sit bagmærke, ligger det klar til [...]

2018-04-26T12:08:20+00:00 21 apr 2018|Bestyrelsen, Forside|

Ny bestyrelse er konstitueret

Tak til de ca. 110 fremmødte på vores generalforsamling i går. Der kommer selvfølgelig et referat, men efter gårsdagens generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således at posterne blev fordelt på følgende måde. Formand Kim Stubbergaard Reese Næstformand Ove Christensen Kasserer Tom Winther Sekretær Henrik Storch Baneudvalgsformand Georg Severinsen Bestyrelsesmedlem Caroline Skjoldborg Bestyrelsesmedlem Peter Jensen Den nyudnævnte [...]

2018-03-14T13:53:59+00:00 14 mar 2018|Bestyrelsen, Forside|

Generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Frederikshavn Golf Klub Tirsdag d. 13.marts 2018 kl. 19.00 i Frederikshavn Handelsskoles kantine, Kirkegade 9. Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigent. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.   Bestyrelsen har følgende [...]

2018-04-09T08:40:49+00:00 27 feb 2018|Arkiv, Bestyrelsen|

Ny greenkeeper

Vi har den store glæde, at kunne meddele, at vi har ansat en ny greenkeeper, som skal indgå i staben sammen med Adam og Preben. Vi har fået den mulighed at tilknytte Gary Evans (ja det er Adams bror) som greenkeeper fra 1. januar 2018. Gary er 36 år, og har senest været chefgreenkeeper i [...]

2017-12-07T11:51:43+00:00 7 dec 2017|Bestyrelsen, Forside|