Infomøde med Seniorklubben

Seniorklubben holdt mandag sin sædvanlige turnering, og under den efterfølgende spisning var Ove Christensen fra bestyrelsen inviteret til at informere medlemmerne om bestyrelsens forskellige aktiviteter med hensyn til at tilføre yderligere midler til FGK´s økonomi.

Et af initiativerne er momsrefusionsordningen, hvor klubben under visse betingelser får mulighed for at søge momsrefusion fra en statspulje. En af betingelserne er af der skal være 100 frivillige gavegivere, der som minimum giver FGK 200 kr som gave. Der blev besvaret spørgsmål vedrørende dette emne, ligesom der samtidig var mulighed for at spørge til andre ting vedrørende klubben.

Bestyrelsen takker for invitationen og for den store interesse og positive ånd, som medførte at Seniorklubben valgte at bidrage med 10 bidrag på 200 kr vedrørende udvalgte medlemmer fra Seniorklubben. Derudover var der medlemmer der efter middagen betalte gavebidrag hos Anne Mette – endnu engang stor tak for hjælpen fra bestyrelsen.

Den 12. juni er bestyrelsen blevet inviteret til at give information om ordningen hos Herredagen.

Bestyrelsen

2019-05-21T14:40:50+00:00 21 maj 2019|Bestyrelsen, Forside|