Nyt fra Baneudvalget

Frederikshavn Golf Klub – Baneudvalget den 3. maj 2019

Kære medlem af Frederikshavn Golfklub (FGK),
Som det er dig bekendt var FGK resultat for regnskabsåret 2018 nedslående og
kræver, at der på alle områder i klubben udvises den allerstørste påpasselighed med
forbrug af økonomiske ressourcer.

Dette gælder i særdeleshed for Baneudvalget (BU), der er det udvalg i klubben der
forvalter – skal administrere – den største del af klubbens samlede budget. BU skal
simpelthen gennemføre besparelser på alle fronter for at nå i mål med at overholde
et budget på 2,7 mio. kr. i indeværende år.

Det gælder om at reducere udgifter til såvel lønninger, som til indkøb af materialer
til pleje af banen og til drift/leje af maskiner samt drift af maskinhus mm.
Det betyder også at tidligere års ambitionsniveau for vedligehold og pleje af banen
jf. pjecen om samme, har måttet drosles lidt ned; det er håbet at BU/greenkeeper
med denne skrivelse kan nå ud til alle medlemmer med relevant information om i
hvilket omfang og hvor på banen at kvaliteten er udset til at dale.

Generelt vil der fremover ikke blive klippet græs i weekender, 64- tee steder klippes
sjældent, nogle fairways gøres smallere, de fleste tidligere semirough områder plejes
som om de var rough områder.
Om end Greens har en høj prioritet reduceres antal gange de udsættes for
vertikalskæring, topdressing og prikling med ca. 50 %. Tilsvarende gør sig gældende
for gødning, vertikalskæring, prikling og hånd topdress af teesteder.
Fairways klippes fremover kun 2 gange om ugen mod tidligere 3. Roughen tilstræbes
fortsat klippet som hidtil – 1 gang om ugen. Bunkers rives højst 1 gang om ugen og
kanter skæres kun 1 gang om året.

Du kan bedst hjælpe til med at opretholde vores banes gode standard ved at følge
adfærdsreglerne i pjecen ”Pas godt på vores bane” samt følge anvisninger fra vores
grenkeepere.

De bedste hilsner og med håbet om at disse ovenfor beskrevne normer implementeres
som en en-gangs foreteelse og har din fulde opbakning.

Baneudvalget og chefgreenkeeper

 

Læs det seneste referat her.

Referat baneudvalgsmøde 29. april 2019

2019-05-03T21:09:10+00:00 3 maj 2019|Baneudvalget, Forside|