Strategimøde

Bestyrelsen holdt hele lørdagen strategimøde på Lerbæk Hovedgård. Målet var naturligvis, at få kigget vores nuværende strategi igennem, og få den opdateret, så den stemmer overens med de ønsker, der er fra klubbens medlemmer, ansatte og andre tilknyttede. I den forbindelse havde Bestyrelsen bedt alle udvalg, ansatte, og Bistroen, om at komme med deres ønsker og drømme til fremtiden, så vi på bedst mulig vis kunne tage højde for disse i den fremtidige strategi. Vi modtog også mange gode idéer og ønsker fra en del udvalg, og mange af disse kunne vi umiddelbart sige god for, da de gav mening, og ikke belastede vores økonomi. Alle andre indkommende forslag er taget til efterretning, og vil på den ene eller anden måde blive indtænkt i vores plan for klubben på enten kort eller lang sigt.

De 3 hovedpunkter lyder som følger:

  • Opgradering af banen med fokus på greens og teesteder
  • Indenfor 3 år at have 1000 medlemmer
  • Ikke forringe egenkapitalen

De 3 hovedpunkter som vi alle kunne blive enige om er ret brede, men under disse hovedpunkter ligger der naturligvis en række underpunkter, delmål og handlingsplaner, som alle skal falde på plads, for at det hele skal kunne blive effektueret og realiseret. For at dette skal lykkedes er der som sagt en del ting som skal afstemmes med de relevante udvalg, ansatte og andre parter, og vi vil fra Bestyrelsens vegne snarligt tage kontakt for at involvere disse, så vi kan komme i mål.

En afgørende faktor for at meget af ovenstående skal kunne lykkedes ligger i økonomi, og som mange måske har læst om, er Frederikshavn Kommune i gang med en omlægning af Frederikshavner Ordningen, som måske kan få stor indflydelse på om vores mål for fremtiden kan realiseres. Vi følger denne sag meget tæt, og deltager naturligvis på alle relevante møder for at få klarhed og de konsekvenser der måtte være.

Vi vil fra Bestyrelsens vegne gøre, hvad vi kan for løbende at holde vores medlemmer og samarbejdspartnere orienteret om udviklingen 

2018-05-28T12:38:12+00:00 28 maj 2018|Bestyrelsen, Forside|