Læs referatet fra Bestyrelsesmødet den 18. maj 2021 ved at klikke på nedennævnte link:

FGK mødereferat – 18052021

Læs tidligere referater her:
https://frederikshavngolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/