Banestatus

Kære medlemmer

Efter de sidste ugers frost og snevejr er sneen nu ved at smelte og græsset kommer til syne igen. Vi begynder at se frem til at banen bliver spilbar igen. Frosten har været godt i jorden og derfor tager det noget tid før den slipper helt igen.

Ved tøbrud er spilleoverfladen meget sårbar og al trafik er potentielt en dræber for græsset. Lige nu kan den smeltede sne kun rende på overfladen, da jorden stadig er frossen. Først når frosten er fri af de øverste 8 – 10 cm er det forsvarligt at åbne banen igen. Vand udvider sig når det fryser – også nede i jorden. Det er derfor at alt virker mere porøst, når frosten forsvinder. Hvis man betræder græsset i dette stadie, så vil man hurtigt opdage at skaderne på græsset opstår næsten med det samme.

På grund af dette vil banen være lukket.

Vi håber meget, at frosten fortrækker sig hurtigt så vi kan komme ud på banen igen.

Hold jer orienteret på klubbens hjemmeside om status for spil på banen.

Med venlig hilsen

Chefgreenkeeperne

2021-03-01T23:26:40+00:00 19 feb 2021|Arkiv|