Vedtægter og retningslinjer i Frederikshavn Golfklub

FREDERIKSHAVN GOLFKLUB – Stiftet den 2. april 1992

Vedtægter

Denne udgave er opdateret juli 2021:
Bestemmelser og retningslinjer revideret juli 2021