Vedtægter og retningslinjer i Frederikshavn Golfklub

FREDERIKSHAVN GOLFKLUB – Stiftet den 2. april 1992

Vedtægter

Denne udgave er opdateret maj 2022:
Bestemmelser og retningslinjer revideret maj 2022