Elite udvalg i Frederikshavn Golf Klub 2019-10-17T18:25:38+00:00

Eliteudvalg i Frederikshavn Golf Klub

Klaus Dybro
Klaus DybroFormand
Philip Larsen
Philip LarsenMedlem
proshoppen@ymail.com
Kim Stubbergaard Reese
Kim Stubbergaard ReeseMedlem
21 67 61 87
reese@adslhome.dk
Christoffer Hove Gade
Christoffer Hove GadeMedlem

Hjemmeside: www.fgk-elitegolf.dk/

Ansvarsområder under eliteudvalget:

 • Udvikling af træning- og træningsprogrammer i samråd med klubbens pro.
 • Sammensætning af elitetruppen i samråd med klubbens pro.
 • Opstilling og revidering af målsætninger såvel individuelt og holdmæssigt i samråd med klubbens pro.
 • Opfølgning på målsætninger.
 • I samråd med klubbens sponsorudvalg, søge at skaffe midler til fastholdelse og videreudvikling af klubbens elitetrup.
 • Udbrede kendskabet til klubbens elitetrup og målsætninger.

Krav/forventninger til eliteudvalget:

 • Arbejde til enhver tid for at fastholde og udvikle eliten i FGK.
 • Varetagelse af information til og fra eliten og videregivelse heraf til klubben.
 • Samarbejde med træneren omkring optimal udvikling af spillere, såvel individuelt som holdmæssigt.
 • Lytte til truppens ønsker/problemer, såvel individuelt som holdmæssigt.
 • Optimal forvaltning af de forhåndenværende midler til eliten.

Eliteudvalgets forventninger:

 • Forvente fuld opbakning af klubbens elitespillere og bestyrelse.
 • Forvente at elitespillerne lever op til deres egne målsætninger.
 • Forvente at retningslinier og mødetider overholdes.

Sanktionsmuligheder:

 • Eliteudvalget er til enhver tid ansvarlig overfor bestyrelsen.