Regeludvalg i Frederikshavn Golf Klub

Hanne Bjørnlund (regelkyndig)
Hanne Bjørnlund (regelkyndig)Formand
29 48 63 70
hannebjornlund@gmail.com
Johnny Kongsø (Klubdommer)
Johnny Kongsø (Klubdommer)Medlem
kongsoe@gmail.com
Johan Brun (senior klubdommer)
Johan Brun (senior klubdommer)Medlem
41 56 67 29
johan.c.brun@gmail.com
Tom Winther
Tom WintherKontaktperson i bestyrelsen
51 50 63 11
Ingertomwinther@yahoo.dk
Nedenstående konstituering er gældende fra 1.1.2016. Alle spørgsmål sendes til formanden.
Udvalgets opgaver
At rådgive og vejlede klubbens spillere om golfregler samt fortolke golfreglerne i tvivlstilfælde.
At være dommere i klubturneringer, divisionsturneringer o.lign.
At assistere ved baneopsætning, banerating o.lign.

En snor i en tee.
Spørgsmålet har været oppe flere gange, og regeludvalget har derfor taget det under behandling.
Der er spillere som binder en snor til deres tee, for nemmere at kunne finde den, når der er slået et slag.
Det korte svar er, at selvom snoren faktisk kan bruges til at indikere spilleretningen så bliver tee’en først ulovlig når snoren faktisk bruges til det.

For de interesserede kan dette læses hos R&A her(på engelsk): http://www.randa.org/News/2012/06/Teeing-the-Ball

REGELUDVALGET

Afstandsmåling

En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Vedrørende myretuer
Myretuer er at betragte som løse naturgenstande, og der er således ikke frit drop.
At der tidligere har været frit drop skyldes, at myrer dengang var fredet, hvilket de ikke er længere.

Vedrørende 5. hul
Der er malet en rød streg på 5. green ved palisadevæggen. Det betyder, at ligger bolden i området mellem palisadevæggen og den røde streg, kan den spilles som den ligger, uden at man grounder sit udstyr, eller alternativt kan man tage et drop (med et straffeslag), ikke tættere flaget, jvnf. Regel 26.1 rød hazard. Hvis man vælger, at spille bolden som den ligger, og bliver generet af palisadevæggen, er der ingen lempelse.
Droppezone ved 4. huls green
Droppezone for parallel vandhazard bag green på 4. hul, ved spil af dette hul.
Hvis en bold er i vandhazarden bag green, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i vandhazarden bag 4`green, må spilleren:
(i) Gå frem efter regel 26-1; eller
(ii) Som yderligere mulighed, med ét straffeslag droppe en bold i droppezonen
Droppezonen er markeret med hvide markeringer.
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil-tab af hul; slagspil-2 straffeslag.
Note: Ved brug af droppezone gælder følgende, når bolden skaldroppes eller droppes om:
(a) Spilleren behøver ikke at stå i droppezonen, når han dropper bolden.
(b) Den droppede bold skal først ramme en del af banen indenfor droppezonen.
(c) Hvis droppezonen defineres af en afstribning, er afstribningen i droppezonen.
(d) Den droppede bold behøver ikke at komme til hvile i droppezonen
(e) Den droppede bold skal droppes om, hvis den ruller og kommer til hvile i èn af positionerne nævnt i Regel 20-2c(i-vi)
(f) Den droppede bold må rulle nærmere hullet end det sted, hvor den først ramte en del af banen, forudsat den kommer til hvile indenfor to køllelængder fra dette sted, og ikke i nogen af positionerne nævnt i (e).
(g) Under hensyn til bestemmelserne i (e) og (f) må den droppede bold rulle og komme til hvile nærmere hullet end:
• dens oprindelige position eller skønnede position (se regel 20-2b);
• det nærmeste punkt for lempelse eller størst mulig lempelse (Regel 24-2, 25-1 eller 25-3), eller
• det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens eller den parallelle vandhazards grænse (Regel 26-1)